Advertisements

What is Haui.edu.vn?


Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội. The owner of the site is KaKaVip.NeT. Cổng thông tin chính thức của trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội - Bộ Công Thương. Địa chỉ: Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội. Truong DH Cong Nghiep Ha Noi.

Tags and Categories

Haui Blog Forum Cloud Security Đại Học Công Nghiệp Hà Nội , haui.edu.vn/vn

Images of Haui

Summary and Contact Information

Sứ mạng Đại học Công nghiệp Hà Nội cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo khoa học – công nghệ chất lượng cao nhiều ngành nhiều loại hình và là môi trường học tập thuận lợi tạo cơ hội tiệp cận cho mọi đối tượng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là trường công lập đẳng cấp quốc tế hàng đầu của Việt Nam đào tạo công nghệ nhiều cấp trình độ nhiều ngành là Trung tâm nghiên cứu – phát triển - chuyển giao công nghệ uy tín và tin cậy.

Xây dựng Trường trở thành cơ sở đào tạo mở hướng tới người học và các bên quan tâm.

Where does this information come from?
Haui.edu.vn's domain name records are currently being reviewed by a moderator.

How can I contact the owner of this domain?
Email the owner of Haui.edu.vn at haipq@haui.edu.vn

Where are they located?
Minh Khai Từ Liêm Hà Nội, 1000 0084 Việt Nam 0987411000

Traffic Sources
social networks
search engines
ad campaings
direct traffic
other
  rank

351,149

  traffic

500,000+

  change

23%

Advertisements

What sites are similar to this one?

Domain Description
hauionline.comForum Sinh Viên Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
24h.com.vn24H.com.vn

Which websites share cloud computing services?

Cloud Servers Description
mail.haui.edu.vn/ Thư điện tử
vanban.moet.gov.vn/?page=1.5 Văn bản quy định
s.vpdt.vn/h/sitemap.htm Site map
tuyensinh.haui.edu.vn/ Tuyển sinh
dttc.haui.edu.vn/ Đào tạo
egov.haui.edu.vn/egov/ Hệ thống Egov
tuyensinh.haui.edu.vn/ Tuyển sinh
tuyensinh.haui.edu.vn/ » Thông tin tuyển sinh
www.vpct.gov.vn/ » Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước
hskh.moet.gov.vn/ » Cơ sở dữ liệu về Khoa học công nghệ
letco.vn » Công ty Đào tạo và cung ứng nhân lực HaUI
jooj.online Just Created

Where do haui.edu.vn's visitors come from?Show off your website's popularity with our free badge


badgebadge

Copy code and paste on your websiteWhat else can you tell me about Haui.edu.vn?

Who does Haui.edu.vn use as a cloud platform?
Dedicated hosting on a managed server with the address www.haui.edu.vn. The domain name Haui.edu.vn uses a generic TLD and has an Unknown virtual private cloud.
How are statistics meausured?
Haui.edu.vn's rank is based on the top 25,68,872 domain names on the internet and the daily pageviews are an estimate based on the site's rank and whois records.

Snippet of domain content
"Thứ Tư 12/06/2013. Ngôn ngữ :."
Related Terms
More:
Domain Name Index: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


All Brand Names, Logos etc. are properties of their respective owners.  -  Disclaimer